VCF: UBCKNN không chấp nhận gia hạn nộp BCTC tra cuu ten doanh nghiep | Tra cứu tên doanh nghiệp
Mon, 22 Dec 2014
blog support

VCF: UBCKNN không chấp nhận gia hạn nộp BCTC

Ngày 24/07/2013, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 4025/UBCK-QLPH ngày 23/07/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 của CTCP Vinacafe Biên Hòa ( VCF ). Theo đó, UBCKNN có ý kiến như sau:

“Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính, đơn vị đại chúng được phép tạm hoãn việc công bố thông tin trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh. Do vậy, trường hợp chúng tôi thay đổi phần mềm quản lý hệ thống kế toán  không phải là lý do thuyết phục để được tạm hoãn công bố thông tin  về BCTC quý 2 năm 2013.

UBCKNN đề nghị doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.”

 Theo Trí Thức Trẻ/HSX 

Cảm nhận